EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:304:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 304, 21. novembra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 304

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
21. novembra 2017


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2152 z 15. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie č. 189/2014/EÚ, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/2153 z 20. novembra 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2154 z 22. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov ( 1 )

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2155 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 149/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2156 zo 7. novembra 2017, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Kiełbasa piaszczańska“ (CHZO)

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2157 zo 16. novembra 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 211/2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

21

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2158 z 20. novembra 2017, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách ( 1 )

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2159 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2010, pokiaľ ide o určité odkazy na ustanovenia ICAO ( 1 )

45

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2160 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1079/2012, pokiaľ ide o určité odkazy na ustanovenia ICAO ( 1 )

47

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2161 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/486/SZBP o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine)

48

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2162 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/233/SZBP o pomocnej misii Európskej únie pre integrované riadenie hraníc v Líbyi (EUBAM Libya)

50

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2163 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

51

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2164 zo 17. novembra 2017 o uznaní dobrovoľnej schémy s názvom RTRS EU RED na preukazovanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

53

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2165 zo 17. novembra 2017, ktorým sa schvaľuje plán eradikácie afrického moru ošípaných u diviakov v určitých oblastiach Českej republiky [oznámené pod číslom C(2017) 7536]  ( 1 )

55

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2166 zo 17. novembra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2017) 7540]  ( 1 )

57

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/141 z 26. januára 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého príslušenstva na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele používaného na zváranie na tupo, tiež dokončeného, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane ( Ú. v. EÚ L 22, 27.1.2017 )

69

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/659 zo 6. apríla 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/141, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého príslušenstva na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele používaného na zváranie na tupo, tiež dokončeného, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane ( Ú. v. EÚ L 94, 7.4.2017 )

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top