EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:295:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 295, 14. novembra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 295

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
14. novembra 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2060 zo 6. novembra 2017 o uzavretí Tretieho dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2061 z 13. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

3

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2062 z 13. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

4

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2063 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/2064 z 13. novembra 2017, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1420

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2065 z 13. novembra 2017, ktorým sa potvrdzujú podmienky schválenia účinnej látky 8-hydroxychinolín uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 540/2011 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/408, pokiaľ ide o zaradenie účinnej látky 8-hydroxychinolín do zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť ( 1 )

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2066 z 13. novembra 2017, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje prášok z horčičných semien ako základná látka a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

43

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2067 z 13. novembra 2017 o neschválení extraktu z papriky (kapsantín, kapsorubín E 160c) ako základnej látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ( 1 )

47

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2068 z 13. novembra 2017 o neschválení sorbanu draselného ako základnej látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ( 1 )

49

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2069 z 13. novembra 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok flonikamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam a prochinazid ( 1 )

51

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2070 zo 6. novembra 2017, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Fínskou republikou

54

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2071 z 13. novembra 2017, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku

55

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2072 z 13. novembra 2017, ktorým sa aktualizuje a mení zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/1426

57

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2073 z 13. novembra 2017, ktorým sa mení spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom

59

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2074 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

60

 

*

Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2075 zo 4. septembra 2017, ktorým sa nahrádza príloha VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor ( 1 )

69

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2076 zo 7. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/607/ES, pokiaľ ide o obdobie platnosti ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ tuhým krytinám [oznámené pod číslom C(2017) 7247]  ( 1 )

74

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2077 z 10. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2005/50/ES o zosúladení rádiového frekvenčného spektra v pásme 24 GHz na časovo obmedzené využitie pre automobilové radarové zariadenie krátkeho dosahu na území Spoločenstva [oznámené pod číslom C(2017) 7374]  ( 1 )

75

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2078 z 10. novembra 2017, ktorým sa povoľuje rozšírenie použitia kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom C(2017) 7391]

77

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2079 z 10. novembra 2017, ktorým sa povoľuje umiestnenie extraktu s vysokým obsahom taxifolínu na trh ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom C(2017) 7418]

81

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2080 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/9 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní (ECB/2017/29)

86

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2081 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2017/30)

89

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2082 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2017/28)

97

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top