EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:272:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 272, 21. októbra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 272

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
21. októbra 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1926 z 31. mája 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o multimodálnom cestovaní v celej EÚ ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1927 zo 16. októbra 2017, ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [Méntrida (CHOP)]

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1928 z 20. októbra 2017, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kintoa (CHOP)]

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1929 zo 17. októbra 2017, ktorým sa vymenúvajú člen a náhradník Výboru regiónov navrhnutí Spolkovou republikou Nemecko

17

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1930 z 20. októbra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2017) 7173]  ( 1 )

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top