EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:259:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 259, 7. októbra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 259

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
7. októbra 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie týkajúce sa predbežného vykonávania dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánksou republikou na strane druhej

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1798 z 2. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín určených na celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti a o osobitné požiadavky na informácie o nich ( 1 )

2

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1799 z 12. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o výnimku pre určité centrálne banky tretích krajín z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť pri vykonávaní ich menovej a kurzovej politiky a politiky súvisiacej s finančnou stabilitou ( 1 )

11

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1800 z 29. júna 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 151/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 ( 1 )

14

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1801 z 13. júla 2017, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/2250, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa

18

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2017/1802 z 28. septembra 2017 o vymenovaní vedúceho policajnej misie Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2017)

20

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1803 z 3. októbra 2017 o posilnení legálnych spôsobov migrácie pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu [oznámené pod číslom C(2017) 6504]

21

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1804 z 3. októbra 2017 týkajúce sa vykonávania ustanovení Kódexu schengenských hraníc o dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc v schengenskom priestore

25

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1805 z 3. októbra 2017 k profesionalizácii verejného obstarávania — Budovanie architektúry profesionalizácie verejného obstarávania ( 1 )

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top