EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:258:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 258, 6. októbra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 258

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
6. októbra 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1792 z 29. mája 2017 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia

1

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1793 z 15. septembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2017/1792 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia

3

 

 

Dvojstranná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach v oblasti poistenia a zaistenia

4

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1794 z 5. októbra 2017, ktorým sa na účtovné obdobie EPZF 2018 stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení v podobe nákupu, skladovania a predaja zásob

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1795 z 5. októbra 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Brazílii, Iráne, Rusku a na Ukrajine a ktorým sa ukončuje prešetrovanie dovozu určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Srbsku

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1796 z 5. októbra 2017, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient pre žiadosti o vývozné povolenia na syry, ktoré sa v rámci kvót uvedených v nariadení (ES) č. 1187/2009 majú vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2018

124

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1797. z 23. mája 2017 o schémach pomoci SA.42393 (2016/C) (ex 2015/N) vykonávanej Nemeckom pre určitých koncových spotrebiteľov (znížený doplatok KVET) a SA.47887 (2017/N), ktorú Nemecko plánuje vykonávať s cieľom rozšíriť systém podpory pre KVET, pokiaľ ide o zariadenia KVET v uzavretých sústavách [oznámené pod číslom C(2017) 3400]  ( 1 )

127

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top