Help Print this page 

Document L:2017:209:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 209, 12. augusta 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 209

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
12. augusta 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1464 z 2. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, pokiaľ ide o obchodné koncesie udelené Kosovu po nadobudnutí platnosti Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej ( *1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1465 z 9. augusta 2017 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1466 zo 11. augusta 2017, ktorým sa otvárajú colné kvóty Únie pre víno s pôvodom v Kosove a ustanovuje sa správa týchto colných kvót ( *1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1467 z 11. augusta 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1255/2010, pokiaľ ide o dovoznú colnú kvótu na výrobky z mäsa z mladého hovädzieho dobytka („baby beef“) s pôvodom v Kosove ( *1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1468 z 11. augusta 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 354/2011, ktorým sa otvárajú colné kvóty Únie pre určité ryby a produkty rybného hospodárstva s pôvodom v Bosne a Hercegovine a ustanovuje sa ich správa

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1469 z 11. augusta 2017, ktorým sa stanovuje štandardizovaný prezentačný formát informačného dokumentu o poistnom produkte ( 1 )

19

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1470 z 2. februára 2017 o schéme pomoci SA.26763 2014/C (ex 2012/NN), ktorú Francúzsko poskytlo dopravným autobusovým podnikom v regióne Île-de-France [oznámené pod číslom C(2017) 439]  ( 1 )

24

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1471 z 10. augusta 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/162/EÚ s cieľom zrevidovať ročne pridelené emisné kvóty na obdobie rokov 2017 až 2020 [oznámené pod číslom C(2017) 5556]

53

 


 

(*1)   Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top