Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:185:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 185, 18. júla 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 185

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
18. júla 2017


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1324 zo 4. júla 2017 o účasti Únie na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA), na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1325 zo 17. júla 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

16

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1326 zo 17. júla 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1183/2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/1327 zo 17. júla 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1328 zo 17. júla 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 642/2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1329 zo 17. júla 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 32/2000, pokiaľ ide o podmienky využívania colnej kvóty Únie zakotvenej v GATT pre potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, ktorá je pridelená Spojeným štátom americkým

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1330 zo 17. júla 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

31

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1331 zo 4. júla 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/435 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti

35

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1332 z 11. júla 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/170/EÚ, ktorým sa vytvára zoznam nespolupracujúcich tretích krajín v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, pokiaľ ide o Komorský zväz

37

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1333 z 11. júla 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/170/EÚ, ktorým sa vytvára zoznam nespolupracujúcich tretích krajín v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, pokiaľ ide o Svätý Vincent a Grenadíny

41

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1334 z 11. júla 2017, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Talianskou republikou

45

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1335 z 11. júla 2017, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Holandským kráľovstvom

46

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1336 z 11. júla 2017, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a jeden náhradník Výboru regiónov navrhnutí Nemeckou spolkovou republikou

47

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1337 z 11. júla 2017, ktorým sa vymenúvajú člen a náhradník Výboru regiónov navrhnutí Maltou

48

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1338 zo 17. júla 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

49

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1339 zo 17. júla 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

51

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1340 zo 17. júla 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike

55

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1341 zo 17. júla 2017, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

56

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1342 zo 17. júla 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/233/SZBP o pomocnej misii Európskej únie pre integrované riadenie hraníc v Líbyi (EUBAM Libya) a ktorým sa predlžuje jeho platnosť

60

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top