EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:164:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 164, 27. júna 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 164

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
27. júna 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1133 z 20. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1134 z 20. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1135 z 23. júna 2017, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí dimetoátu a ometoátu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1136 zo 14. júna 2017, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Emmental de Savoie (CHZO)]

52

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1137 z 26. júna 2017, ktorým sa stanovuje alokačný koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné práva podané na obdobie od 1. júla 2017 do 30. júna 2018 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 431/2008 pre mrazené hydinové mäso

54

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1138 z 19. júna 2017 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na prvom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti, pokiaľ ide o prijatie povinného obsahu osvedčenia uvedeného v článku 3 ods. 12 dohovoru a usmernení uvedených v článku 8 ods. 8 a 9 dohovoru

56

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1139 z 23. júna 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom (2017) 4450]  ( 1 )

59

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1140 z 23. júna 2017 o osobných údajoch, ktoré možno vymieňať prostredníctvom systému včasného varovania a reakcie (EWRS) zriadeného podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ na účely koordinácie opatrení na vyhľadávanie kontaktov v súvislosti so závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia [oznámené pod číslom C(2017) 4197]  ( 1 )

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top