Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:156:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 156, 20. júna 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 156

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
20. júna 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014, pokiaľ ide o pomoc na prístavnú a letiskovú infraštruktúru, stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť pri pomoci na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri pomoci na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru, ako aj schémy regionálnej prevádzkovej pomoci pre najvzdialenejšie regióny, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 702/2014 z hľadiska výpočtu oprávnených nákladov ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1085 z 19. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 891/2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v sektore cukru a zabezpečuje ich správa

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1086 z 19. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 634/2007, pokiaľ ide o charakteristiku selenometionínu produkovaného mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ( 1 )

22

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1087 z 19. júna 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/386/SZBP o reštriktívnych opatreniach v reakcii na protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola

24

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1088 z 24. marca 2017 o štátnej pomoci SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)], ktorá sa týka určitých čiastkových výskumných opatrení podľa zákona o mlieku a tukoch [oznámené pod číslom C(2017) 1863]

25

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1089 zo 16. júna 2017, ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o zaradenie bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Gruzínska a Kiribatskej republiky do zoznamu tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz určitých produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom C(2017) 4049]  ( 1 )

34

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2011/850/EÚ z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia ( Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011 )

36

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií ( Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015 )

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top