EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:146:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 146, 9. júna 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 146

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
9. júna 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/964 z 8. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/965 z 8. júna 2017, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/150

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/966 z 1. júna 2017, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Connemara Hill Lamb/Uain Sléibhe Chonamara (CHZO)]

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/967 z 8. júna 2017, ktorým sa Kapverdským ostrovom udeľuje dočasná výnimka z pravidiel preferenčného pôvodu stanovených v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o pripravené alebo konzervované filé z tuniaka

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/968 z 8. júna 2017, ktorým sa Kapverdským ostrovom udeľuje dočasná výnimka z pravidiel preferenčného pôvodu stanovených v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o pripravené alebo konzervované filé z makrely a pripravené alebo konzervované filé z tuniaka fregatového alebo tuniaka makrelovitého

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/969 z 8. júna 2017, ktorým sa ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/649, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/970 z 8. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

129

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/971 z 8. júna 2017, ktorým sa stanovujú opatrenia v oblasti plánovania a vedenia nevýkonných vojenských misií EÚ v rámci SBOP a ktorým sa mení rozhodnutie 2010/96/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska, rozhodnutie 2013/34/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) a rozhodnutie (SZBP) 2016/610 o vojenskej výcvikovej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA)

133

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/972 z 8. júna 2017, ktorým sa aktualizuje a mení zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/154

139

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/973 z 8. júna 2017, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO) ( *1 )

141

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/974 z 8. júna 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

143

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/975 z 8. júna 2017, ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

145

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/976 zo 7. júna 2017 o schválení rozhodnutia o udelení výnimky podľa článku 9 smernice Rady 96/67/ES týkajúceho sa poskytovania určitých služieb pozemnej obsluhy na letisku v Tallinne (AS Tallinna Lennujaam) [oznámené pod číslom C(2017) 3798]

150

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/977 z 8. júna 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2017) 3962]  ( 1 )

155

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2017/907 z 29. mája 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii ( Ú. v. EÚ L 139, 30.5.2017 )

159

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2017/917 z 29. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii ( Ú. v. EÚ L 139, 30.5.2017 )

159

 


 

(*1)   Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN 1244 (1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top