EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:144:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 144, 7. júna 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 144

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
7. júna 2017


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady (EÚ) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/953 zo 6. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a načasovanie správ investičných spoločností a organizátorov trhu obchodných miest o pozíciách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi ( 1 )

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/954 zo 6. júna 2017 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) č. 648/2012 ( 1 )

14

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/955 z 29. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/376/ES o prijatí výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ a o viacročných technických pokynoch pre tento program

17

 

*

Rozhodnutie Rady (Euratom) 2017/956 z 29. mája 2017 o prijatí doplnkového výskumného programu na obdobie rokov 2016 – 2019 týkajúceho sa reaktora s vysokým tokom neutrónov, ktorý má vykonávať Spoločné výskumné centrum Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

23

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/957 zo 6. júna 2017, ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu rafinovanej kyseliny tereftalovej a jej solí s pôvodom v Kórejskej republike

27

 

*

Rozhodnutie Asociačného výboru EÚ – Čile č. 2/2015 z 30. novembra 2015, ktorým sa nahrádza článok 12 hlavy III prílohy III k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej, o priamej doprave [2017/958]

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top