EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:138:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 138, 25. mája 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 138

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
25. mája 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/890 z 24. mája 2017, ktorým sa vykonáva článok 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 224/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/891 z 13. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

57

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/893 z 24. mája 2017, ktorým sa menia prílohy I a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a prílohy X, XIV a XV k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o ustanovenia o spracovaných živočíšnych bielkovinách ( 1 )

92

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/894 z 24. mája 2017, ktorým sa menia prílohy III a VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o genotypizáciu oviec ( 1 )

117

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/895 z 24. mája 2017 o povolení prípravku 3-fytáza, ktorú produkuje kvasinka Komagataella pastoris (CECT 13094), ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a nosnice (držiteľ povolenia Fertinagro Nutrientes S.L.) ( 1 )

120

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/896 z 24. mája 2017 o povolení prípravku s obsahom 6-fytázy produkovanej mikroorganizmom Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) ako kŕmnej doplnkovej látky v tuhej forme pre všetky druhy hydiny a ošípaných (okrem ciciakov) [držiteľ povolenia spoločnosť Danisco (UK) Ltd.] ( 1 )

123

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/897 z 24. mája 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

126

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2017/898 z 24. mája 2017, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A ( 1 )

128

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

131

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/900 z 22. mája 2017 o zriadení ad hoc pracovnej skupiny pre článok 50 Zmluvy o EÚ, ktorej predsedá Generálny sekretariát Rady

138

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/901 z 24. mája 2017, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike

140

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/902 z 23. mája 2017, ktorým sa stanovuje zoznam inšpektorov Únie oprávnených vykonávať inšpekcie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 [oznámené pod číslom C(2017) 3252]

143

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/903 z 23. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov predložených tretími krajinami v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2017) 3324]  ( 1 )

189

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top