EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:120:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 120, 11. mája 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 120

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
11. mája 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/791 z 26. apríla 2017, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Stupavské zelé (CHOP)]

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/792 z 5. mája 2017, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie dočasne zakazuje lov sebastesov v oblasti NAFO 3M

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/793 z 10. mája 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 180/2008, pokiaľ ide o predĺženie obdobia ustanovenia referenčného laboratória EÚ pre choroby koní okrem afrického moru koní ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/794 z 10. mája 2017, ktorým sa schvaľuje oxid kremičitý (kremelina) ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/795 z 10. mája 2017, ktorým sa schvaľuje pyrogénny syntetický amorfný oxid kremičitý v nanoforme s povrchovou úpravou ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/796 z 10. mája 2017, ktorým sa schvaľuje dichlofluanid ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 21 ( 1 )

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/797 z 10. mája 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/798 z 25. apríla 2017 o poverení začať rokovania s vládou Japonska o Dohode o spolupráci v oblasti politiky hospodárskej súťaže medzi Európskou úniou a vládou Japonska

19

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/799 z 5. mája 2017, ktorým sa vymenúvajú traja členovia a dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Cyperskou republikou

20

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/800 z 8. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v Traces [oznámené pod číslom C(2017) 2899]  ( 1 )

22

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/801 z 8. mája 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/715, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa určitých ovocných plodov s pôvodom v určitých tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Únie a jeho šíreniu v rámci Únie [oznámené pod číslom C(2017) 2894]

26

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/802 z 10. mája 2017, ktorým sa neschvaľuje látka PHMB (1600; 1.8) ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 5 ( 1 )

29

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/653 z 8. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) stanovením regulačných technických predpisov, pokiaľ ide o prezentáciu, obsah, preskúmanie a revíziu dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienky splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov ( Ú. v. EÚ L 100, 12.4.2017 )

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top