Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:108:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 108, 26. apríla 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 108

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
26. apríla 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/730 z 25. apríla 2017 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii

1

 

 

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/731 z 25. apríla 2017, ktorým sa menia vzory veterinárnych osvedčení BOV-X, BOV-Y, BOV a OVI stanovené v prílohách I a II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, vzory certifikátov GEL, COL, RCG a TCG stanovené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/759 a vzory osvedčení pre zložené produkty stanovené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 28/2012 vo vzťahu k pravidlám prevencie, kontroly a eradikácie niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií ( 1 )

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/732 z 25. apríla 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/733 z 25. apríla 2017 o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike

31

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/734 z 25. apríla 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top