EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:107:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 107, 25. apríla 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 107

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
25. apríla 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/723 zo 16. februára 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 640/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/724 z 24. apríla 2017, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobkov z nekonečného skleneného vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/725 z 24. apríla 2017, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky mezotrión a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/726 z 24. apríla 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/727 z 23. marca 2017 o uznaní Čiernej Hory podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov [oznámené pod číslom C(2017) 1815]  ( 1 )

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/728 z 20. apríla 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/92/EÚ o dohľade, rastlinolekárskych kontrolách a opatreniach, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o drevený obalový materiál momentálne používaný na prepravu špecifikovaného druhu tovaru s pôvodom v Číne [oznámené pod číslom C(2017) 2429]

33

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/729 z 20. apríla 2017 týkajúce sa žiadosti Chorvátskej republiky o výnimku v súlade s článkom 9 ods. 4 smernice Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva [oznámené pod číslom C(2017) 2437]

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top