EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:078:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 78, 23. marca 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 78

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
23. marca 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/542 z 22. marca 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí doplnením prílohy o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/543 z 22. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické špecifikácie tém a ich členení ( 1 )

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/544 z 22. marca 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

59

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/545 z 22. marca 2017, ktorým sa stanovuje percento prijatia na vydávanie vývozných povolení, ktorým sa zamietajú žiadosti o vývozné povolenia a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o vývozné povolenia na cukor mimo kvóty

61

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/546 z 21. marca 2017, ktorým sa vymenúvajú členka a náhradník Výboru regiónov navrhnutí Spolkovou republikou Nemecko

63

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/547 z 21. marca 2017 o organizácii dočasného pokusu podľa smernice Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o hľuzy sadiva zemiakov pochádzajúce z pravých semien zemiaka [oznámené pod číslom C(2017) 1736]  ( 1 )

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top