Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:072:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 72, 17. marca 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 72

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
17. marca 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu ( 1 )

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/461 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o spoločné postupy, formuláre a vzory pre konzultácie medzi dotknutými príslušnými orgánmi uvedenými v článku 24 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ v súvislosti s navrhovaným nadobudnutím kvalifikovaných účastí v úverových inštitúciách ( 1 )

57

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/462 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

66

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/463 zo 16. marca 2017, ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. júla do 30. septembra 2017 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1384/2007 na hydinové mäso s pôvodom v Izraeli

68

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2017/464 zo 7. marca 2017 o vymenovaní veliteľa operácie EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine a zrušení rozhodnutia BiH/21/2014 (BiH/24/2017)

70

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru zriadeného na základe dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými č. 45/2016 z 1. marca 2017, ktoré sa týka zaradenia orgánov posudzovania zhody do sektorovej prílohy pre elektromagnetickú kompatibilitu [2017/465]

72

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru zriadeného na základe dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými č. 46/2016 z 1. marca 2017, ktoré sa týka zaradenia orgánov posudzovania zhody do sektorovej prílohy pre telekomunikačné zariadenia [2017/466]

74

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru zriadeného na základe dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými č. 47/2016 z 1. marca 2017, ktoré sa týka zaradenia orgánov posudzovania zhody do sektorovej prílohy pre elektromagnetickú kompatibilitu [2017/467]

76

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top