Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:050:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 50, 28. februára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 50

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
28. februára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/330 z 27. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/331 z 27. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/332 zo 14. februára 2017, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Pistacchio Verde di Bronte (CHOP)]

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/333 zo 14. februára 2017, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (CHZO)]

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/334 z 27. februára 2017, ktorým sa opravuje bulharské, estónske, holandské a nemecké jazykové znenie nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/335 z 27. februára 2017, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v niektorých cukrárenských výrobkoch so zníženou energetickou hodnotou ( 1 )

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/336 z 27. februára 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých ťažkých dosiek z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/337 z 27. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1375/2007 o dovozoch zvyškov z výroby škrobu z kukurice zo Spojených štátov amerických

42

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/338 z 27. februára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

45

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/339 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016

47

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/340 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Nemecku

49

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/341 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

51

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/342 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy

53

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/343 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017

55

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/344 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017

57

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/345 z 27. februára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

59

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/346 z 27. februára 2017, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre ľudské práva

66

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/347 z 27. februára 2017, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

70

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/348 z 27. februára 2017, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Kosove ( *1 )

75

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/349 z 27. februára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/389/SZBP o misii Európskej únie na budovanie kapacít v Somálsku (EUCAP Somalia)

80

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/350 z 27. februára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

81

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/351 z 24. februára 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2017) 1261]  ( 1 )

82

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(*1)   Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top