Help Print this page 

Document L:2017:043:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 43, 21. februára 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 43

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
21. februára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/293 z 8. februára 2017, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [West Wales Coracle Caught Salmon (CHZO)]

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/294 z 20. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 748/2009 o zozname prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/295 z 20. februára 2017 týkajúce sa výnimočných opatrení na podporu trhu v sektore hydinového mäsa vo Francúzsku

196

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/296 z 20. februára 2017, ktorým sa dvestošesťdesiatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

205

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/297 z 20. februára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

207

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/298 zo 17. februára 2017, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu

209

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/299 zo 17. februára 2017, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku

214

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/300 zo 17. februára 2017, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Africký roh

219

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/301 zo 17. februára 2017, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre región Sahel

225

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných [oznámené pod číslom C(2017) 688)  ( 1 )

231

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top