EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:038:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 38, 15. februára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 38

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
15. februára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/254 z 30. novembra 2016, ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) č. 1059/2010, (EÚ) č. 1060/2010, (EÚ) č. 1061/2010, (EÚ) č. 1062/2010, (EÚ) č. 626/2011, (EÚ) č. 392/2012, (EÚ) č. 874/2012, (EÚ) č. 665/2013, (EÚ) č. 811/2013, (EÚ) č. 812/2013, (EÚ) č. 65/2014, (EÚ) č. 1254/2014, (EÚ) 2015/1094, (EÚ) 2015/1186 a (EÚ) 2015/1187, pokiaľ ide o používanie tolerancií pri postupoch overovania ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/255 z 8. februára 2017, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Lucques du Languedoc (CHOP)]

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/256 zo 14. februára 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1150, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva

37

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/257 zo 14. februára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

69

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/258 z 13. februára 2017 o revidovaných výkonnostných cieľoch a primeraných opatreniach zahrnutých do národného plánu alebo plánu funkčných blokov vzdušného priestoru, ktoré predložilo Švajčiarsko v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, ktoré nie sú adekvátne vzhľadom na výkonnostné ciele pre celú Úniu na druhé referenčné obdobie, a ktorým sa stanovujú povinnosti v oblasti nápravných opatrení [oznámené pod číslom C(2017) 728]  ( 1 )

71

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/259 z 13. februára 2017 o niektorých revidovaných výkonnostných cieľoch a primeraných opatreniach zahrnutých do národného plánu alebo plánu funkčných blokov vzdušného priestoru predložených v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, ktoré nie sú adekvátne vzhľadom na výkonnostné ciele pre celú Úniu na druhé referenčné obdobie, a ktorým sa stanovujú povinnosti v oblasti nápravných opatrení [oznámené pod číslom C(2017) 729]  ( 1 )

76

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top