EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:035:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 35, 10. februára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 35

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
10. februára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/225 zo 7. februára 2017 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch v mene Únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/226 zo 7. februára 2017 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/227 z 9. februára 2017, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o bis(pentabrómfenyl)éter ( 1 )

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/228 z 9. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokiaľ ide o názvy a oblasti pôsobnosti vedeckých pracovných skupín Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/229 z 9. februára 2017, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork (ZTŠ)]

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/230 z 9. februára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/231 z 9. februára 2017 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre štvrtú čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top