EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:031:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 31, 4. februára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 31

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
4. februára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/192 z 8. novembra 2016 o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii

1

 

 

Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/193 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Ukrajiny v zoznamoch tretích krajín, z ktorých je povolený vstup určitých komodít do Únie v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/194 z 3. februára 2017 o povolení prípravku Lactobacillus diolivorans (DSM 32074) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/195 z 3. februára 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia niekoľkých účinných látok uvedených v časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 686/2012 (program obnovy AIR IV) ( 1 )

21

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/196 z 3. februára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/197 z 2. februára 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/1138, pokiaľ ide o určité lehoty na používanie noriem UN/CEFACT na výmenu informácií o rybolove [oznámené pod číslom C(2017) 457]

27

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/198 z 2. februára 2017 o opatreniach proti zavlečeniu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Únie a proti jeho šíreniu na území Únie [oznámené pod číslom C(2017) 460]

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top