EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:023:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 23, 28. januára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 23

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
28. januára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/149 z 27. januára 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/150 z 27. januára 2017, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1127

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/151 z 27. januára 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania ( 1 )

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/152 z 27. januára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/153 z 27. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku

19

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/154 z 27. januára 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2016/1136

21

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/155 z 26. januára 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/2122 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2017) 483]  ( 1 )

25

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1825 zo 6. septembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 901/2014, pokiaľ ide o administratívne požiadavky týkajúce sa schvaľovania a dohľadu nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek ( Ú. v. EÚ L 279, 15.10.2016 )

122

 

*

Korigendum k Informácii o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Kolumbijskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ( Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2017 )

122

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/128 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ( Ú. v. EÚ L 21, 26.1.2017 )

123

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top