Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:019:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 19, 25. januára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 19

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
25. januára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/117 z 5. septembra 2016, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Baltskom mori a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/1778

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/118 z 5. septembra 2016, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/119 z 13. januára 2017, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (CHZO)]

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/120 z 24. januára 2017 o výnimkách z pravidiel pôvodu stanovených v prílohe II k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej, ktoré sa uplatňujú v rámci kvót pre určité výrobky z Ekvádoru

27

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/121 z 24. januára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

31

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/122 z 23. januára 2017, o uplatniteľnosti článku 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ na zákazky zadávané na činnosti súvisiace s výrobou rašeliny vo Fínsku [oznámené pod číslom C(2017) 237]  ( 1 )

33

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/123 z 24. januára 2017, ktorým sa mení príloha k menovej dohode medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom

42

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/124 z 24. januára 2017, ktorým sa mení príloha k menovej dohode medzi Európskou úniou a Vatikánskym mestským štátom

64

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/125 z 24. januára 2017, ktorým sa mení príloha k Menovej dohode medzi Európskou úniou a Sanmarínskou republikou

71

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/126 z 24. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/448/EÚ, pokiaľ ide o stanovenie jednotného medziodvetvového korekčného faktora v súlade s článkom 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES ( 1 )

93

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2016/2314 z 19. decembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/778 o vojenskej operácii Európskej únie v južnej časti centrálneho Stredozemia (operácia EUNAVFOR MED SOPHIA) ( Ú. v. EÚ L 345, 20.12.2016 )

96

 

*

Korigendum k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/105 z 19. októbra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1247/2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov ( Ú. v. EÚ L 17, 21.1.2017 )

97

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top