Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:018:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 18, 24. januára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 18

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
24. januára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/109 z 23. januára 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových kolies s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/110 z 23. januára 2017, ktorým sa menia prílohy IV a X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií ( 1 )

42

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/111 z 23. januára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

45

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2017/112 z 10. januára 2017 o vymenovaní veliteľa misie EÚ pre vojenskú výcvikovú misiu Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017)

47

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2017/113 z 10. januára 2017, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho poradnej misie Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2017)

48

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2017/114 z 10. januára 2017, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho misie Európskej únie na budovanie kapacít v Somálsku (EUCAP Somalia/1/2017)

49

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/115 z 20. januára 2017, ktorým sa povoľuje umiestnenie výťažku z fermentovaných sójových bôbov ako novej prídavnej látky na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom C(2017) 165]

50

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/116 z 20. januára 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/2122 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2017) 376]  ( 1 )

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top