Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:009:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 9, 13. januára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 9

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
13. januára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/67 zo 4. novembra 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu, doplnením zoznamu chorôb zvierat a zoonóz uvedeného v predmetnej prílohe

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/68 z 9. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 121/2008, ktorým sa stanovuje analytická metóda na stanovenie obsahu škrobu v prípravkoch používaných ako krmivo pre zvieratá (kód KN 2309 )

4

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/69 z 12. januára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/70 z 25. júla 2016 o štátnej pomoci SA.37185 (2015/C) (ex-2013/N) udelenej a čiastočne zavedenej Španielskom na financovanie Centro de ensayos de alta tecnología ferroviaria de Antequera (CEATF) [oznámené pod číslom C(2016) 4573]  ( 1 )

8

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 138 – Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie tichých cestných vozidiel z hľadiska ich zníženej počuteľnosti [2017/71]

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top