EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:003:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 3, 6. januára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 3

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
6. januára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/5 z 5. januára 2017, ktorým sa zavádza povinnosť registrovať dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Rusku a Brazílii

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/6 z 5. januára 2017 o európskom pláne rozvoja Európskeho systému riadenia železničnej dopravy

6

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/7 z 5. januára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

29

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/8 z 5. januára 2017 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre druhú čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

31

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/9 zo 4. januára 2017, ktorým sa schvaľujú niektoré laboratóriá v Maroku a na Taiwane na vykonávanie sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek [oznámené pod číslom C(2016) 8803]  ( 1 )

32

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/10 z 5. januára 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/328/EÚ a vykonávacie rozhodnutie 2012/807/EÚ a ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov určitých druhov žijúcich pri morskom dne a určitých pelagických druhov vo vodách Únie v Severnom mori a vo vodách Únie v divízii ICES IIa

34

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/11 z 5. januára 2017, ktorým sa v mene Európskej únie schvaľuje zmena Protokolu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top