EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:337:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 337, 13. decembra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 337

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
13. decembra 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/2234 z 21. novembra 2016 o podpise v mene Únie Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) týkajúcej sa rozvoja satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti pôsobnosti agentúry ASECNA v prospech civilného letectva

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2235 z 12. decembra 2016, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o bisfenol A ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2236 z 12. decembra 2016, ktorým sa špecifikujú technické ukazovatele ad hoc modulu o zosúladení práce a rodinného života na rok 2018 ( 1 )

6

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2237 z 12. decembra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2238 z 12. decembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/452/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia

15

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2239 z 12. decembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/96/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska a ktorým sa predlžuje jeho účinnosť

16

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2240 z 12. decembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/389/SZBP o misii Európskej únie na budovanie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (EUCAP NESTOR)

18

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2241 z 9. decembra 2016, ktorým sa stanovuje dočasné obchodovanie s osivom určitých odrôd druhu Beta vulgaris L., ktoré nespĺňa požiadavky smernice Rady 2002/54/ES [oznámené pod číslom C(2016) 8105]  ( 1 )

20

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2242 z 9. decembra 2016, ktorým sa stanovuje dočasné obchodovanie s osivom Hordeum vulgare L. odrody Scrabble, ktoré nespĺňa požiadavky smernice Rady 66/402/EHS [oznámené pod číslom C(2016) 8106]  ( 1 )

22

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 519/2014 zo 16. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 401/2006, pokiaľ ide o metódy odberu vzoriek z veľkých dávok, korenia a výživových doplnkov, kritéria účinnosti pre toxíny T-2 a HT-2 a citrinín a skríningové metódy analýzy ( Ú. v. EÚ L 147, 17.5.2014 )

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top