Help Print this page 

Document L:2016:333:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 333, 8. decembra 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 333

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
8. decembra 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/2145 z 1. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1370/2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2146 zo 7. decembra 2016, ktorým sa v prípade dvoch vyvážajúcich výrobcov odvoláva prijatie záväzku podľa vykonávacieho rozhodnutia 2013/707/EÚ, ktorým sa potvrdzuje prijatie záväzku ponúknutého v súvislosti s antidumpingovým konaním a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky na obdobie uplatňovania konečných opatrení

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2147 zo 7. decembra 2016, ktorým sa v určitých vinohradníckych oblastiach Nemecka a vo všetkých vinohradníckych oblastiach Maďarska povoľuje zvýšenie povolených hodnôt obohacovania vína vyrobeného z hrozna zo zberu v roku 2016

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2148 zo 7. decembra 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2017 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2149 zo 7. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Noix de Grenoble (CHOP)]

42

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2150 zo 7. decembra 2016 o povolení prípravkov z Lactobacillus plantarum DSM 29025 a Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

44

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2151 zo 7. decembra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

48

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/2152 z 27. októbra 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada

50

 

 

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/2153 z 27. októbra 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada

51

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/2154 z 27. októbra 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

54

 

 

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/2155 z 27. októbra 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

56

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/2156 z 27. októbra 2016 o účtovnej závierke spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

58

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/2157 z 27. októbra 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

60

 

 

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/2158 z 27. októbra 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

62

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/2159 z 27. októbra 2016 o účtovnej závierke spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

64

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/2160 z 27. októbra 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014

66

 

 

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/2161 z 27. októbra 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014

68

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/2162 z 27. októbra 2016 o účtovnej závierke Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014

70

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/2163 zo 6. decembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Banca d'Italia

72

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2164 z 30. novembra 2016 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017 (ECB/2016/43)

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top