EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:314:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 314, 22. novembra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 314

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
22. novembra 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2033 zo 17. novembra 2016 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2034 z 21. novembra 2016, ktorým sa otvára colná kvóta na rok 2017 na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Únie, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2035 z 21. novembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o obdobia platnosti schválenia účinných látok fipronil a maneb ( 1 )

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2036 z 21. novembra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2016/2037 z 21. novembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 75/324/EHS, pokiaľ ide o maximálny povolený tlak aerosólových rozprašovačov a s cieľom prispôsobiť jej ustanovenia o označovaní nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( 1 )

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/2038 z 11. novembra 2016, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v príslušných výboroch Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, pokiaľ ide o návrhy zmien predpisov OSN č. 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 a 129, návrh predpisu OSN o retrofitných systémoch pre ťažké úžitkové vozidlá s dvojpalivovými motormi, návrhy zmien globálnych technických predpisov OSN č. 15 a 16, návrhy dvoch globálnych technických predpisov OSN o postupe merania pri dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel so zreteľom na určité druhy emisií a so zreteľom na palubnú diagnostiku a návrh uznesenia o spoločnej špecifikácii kategórií zdrojov svetla

14

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/2039 z 15. novembra 2016, ktorým sa prijíma pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6 na rozpočtový rok 2016 pripojenému k návrhu na mobilizáciu fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku

19

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2040 z 21. novembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/279/SZBP o policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN), a ktorým sa stanovuje jej likvidácia

20

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2041 z 20. januára 2016 o štátnej pomoci SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), ktorú poskytlo Belgicko v prospech skupiny Duferco [oznámené pod číslom C(2016) 94]  ( 1 )

22

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2042 z 1. septembra 2016 o schéme pomoci SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N), ktorú Nemecko plánuje uskutočniť s cieľom podporiť výrobu a distribúciu filmov [oznámené pod číslom C(2016) 5551]  ( 1 )

63

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top