EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:306:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 306, 15. novembra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 306

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
15. novembra 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1986 z 30. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o podmienky a postupy vo vzťahu k Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, ktoré sa uplatnia na určenie toho, či nevymožiteľné sumy uhradia členské štáty

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1987 zo 14. novembra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1988 z 8. novembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/678/EÚ, ktorým sa Talianskej republike povoľuje naďalej uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 285 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

11

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1989 z 11. novembra 2016, ktorým sa stanovuje odporúčanie na predĺženie dočasnej kontroly vnútorných hraníc za výnimočných okolností, ktoré ohrozujú celkové fungovanie schengenského priestoru

13

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/1990 zo 14. novembra 2016, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO) ( 1 )

16

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1991 zo 4. júla 2016 o opatrení SA.41614 – 2015/C [ex SA.33584 – 2013/C (ex 2011/NN)] uplatnenom krajinou Holandsko v prospech profesionálneho futbalového klubu FC Den Bosch v 's-Hertogenbosch [oznámené pod číslom C(2016) 4089]  ( 2 )

19

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1992 z 11. novembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/2416, ktorým sa určité oblasti Spojených štátov amerických uznávajú za oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire [oznámené pod číslom C(2016) 7151]

30

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1993 zo 4. novembra 2016, ktorým sa ustanovujú zásady pre koordináciu hodnotenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a monitorovanie schém inštitucionálneho zabezpečenia zahŕňajúcich významné a menej významné inštitúcie (ECB/2016/37)

32

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1994 zo 4. novembra 2016 o postupe akceptácie schém inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (ECB/2016/38)

37

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/208 z 8. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel ( Ú. v. EÚ L 42, 17.2.2015 )

43

 


 

(1)   Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN 1244 (1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top