EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:274:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 274, 11. októbra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 274

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
11. októbra 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej

1

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1790 z 12. februára 2016 o uzavretí revízie 3 Dohody Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („revidovaná dohoda z roku 1958“)

2

 

 

Dohoda, ktorá sa týka prijímania harmonizovaných technických predpisov Organizácie Spojených národov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie schválení udelených na základe týchto predpisov Organizácie spojených národov

4

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/1791 z 12. júla 2016, o podpise a uzavretí v mene Únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o štatúte vojenskej výcvikovej misie Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA)

31

 

 

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o štatúte vojenskej výcvikovej misie Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA)

33

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2016/1792 z 29. septembra 2016, ktorým sa nahrádzajú prílohy A, B a C k nariadeniu (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní

35

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1793 z 10. októbra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 2016/759, pokiaľ ide o dovoz želatíny a kolagénu a ošetrených surovín na výrobu týchto výrobkov z Taiwanu ( 1 )

48

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1794 z 10. októbra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

50

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1795 z 29. septembra 2016, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny príloh k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) a predpisov pripojených k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

52

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1796 zo 7. júla 2016, ktorým sa menia rozhodnutia 2011/263/EÚ, 2011/264/EÚ, 2012/720/EÚ a 2012/721/EÚ s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti klasifikácie látok [oznámené pod číslom C(2016) 4131]  ( 1 )

55

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru na vykonávanie dohody zriadeného na základe Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou na jednej strane a Indonézskou republikou na strane druhej č. 1/2016 z 15. septembra 2016 o dátume začiatku prevádzky licenčného systému pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT) [2016/1797]

62

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top