EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:246:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 246, 14. septembra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 246

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
14. septembra 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1456 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament

1

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1457 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament

3

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1458 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada

20

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1459 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada

21

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1460 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia

25

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1461 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

27

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1462 z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014

91

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1463 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2014

120

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1464 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie) za rozpočtový rok 2014

122

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1465 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny) za rozpočtový rok 2014

124

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1466 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2014

126

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1467 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2014

128

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1468 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť) za rozpočtový rok 2014

130

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1469 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke týkajúcej sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III - Komisia

132

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1470 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IV – Súdny dvor

134

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1471 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IV – Súdny dvor

135

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1472 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel V – Dvor audítorov

137

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1473 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel V – Dvor audítorov

138

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1474 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

141

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1475 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

142

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1476 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

147

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1477 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

148

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1478 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov

151

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1479 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov

152

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1480 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – Európsky ombudsman

156

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1481 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – Európsky ombudsman

157

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1482 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

160

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1483 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

161

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1484 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014

163

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1485 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014

165

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1486 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014

167

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1487 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014

168

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1488 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014

171

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu(EÚ) 2016/1489 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014

173

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1490 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014

175

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1491 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014

178

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1492 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014

180

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1493 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014

182

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1494 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014

185

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1495 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014

187

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1496 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014

189

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1497 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014

192

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1498 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014

194

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1499 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014

196

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1500 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014

199

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1501 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014

201

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1502 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014

203

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1503 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014

207

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1504 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014

209

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1505 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014

211

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1506 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014

214

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1507 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014

216

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1508 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014

218

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1509 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014

221

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1510 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014

223

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1511 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014

225

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1512 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014

228

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1513 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014

230

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1514 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014

232

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1515 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014

236

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1516 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014

238

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1517 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014

240

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1518 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014

243

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1519 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014

245

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1520 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014

247

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1521 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014

250

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1522 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014

252

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1523 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014

254

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1524 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014

258

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1525 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014

260

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1526 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014

262

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1527 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014

264

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1528 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014

266

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1529 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014

268

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1530 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014

272

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1531 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014

274

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1532 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014

276

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1533 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014

279

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1534 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2014

281

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1535 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2014

283

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1536 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2014

287

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1537 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014

289

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1538 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014

291

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1539 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014

293

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1540 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014

295

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1541 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014

297

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1542 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014

300

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1543 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014

302

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1544 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014

304

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1545 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014

306

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1546 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014

308

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1547 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014

310

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1548 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014

314

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1549 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014

316

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1550 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014

318

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1551 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014

322

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1552 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014

324

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1553 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014

326

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1554 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014

329

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1555 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014

331

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1556 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014

333

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1557 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014

336

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1558 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014

338

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1559 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014

340

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1560 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014

343

 

*

Rozhodnutie Európskeho Parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1561 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014

345

 

*

Uznesenie Európskeho Parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1562 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014

346

 

*

Rozhodnutie Európskeho Parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1563 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014

347

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1564 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014

348

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1565 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014

350

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1566 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014

353

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1567 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2014

355

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1568 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2014

357

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1569 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Eurojustu za rozpočtový rok 2014

360

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1570 z 28. apríla 2016 o absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2014

361

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1571 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2014

363

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1572 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2014

366

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1573 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014

368

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1574 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014

370

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (2016/1575) z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014

373

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1576 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014

375

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1577 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014

377

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1578 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014

381

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1579 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014

383

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1580 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014

385

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1581 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014

387

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1582 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014

389

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1583 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014

391

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1584 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014

394

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1585 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014

396

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1586 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014

398

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1587 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014

402

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1588 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014

404

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1589 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014

406

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1590 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014

409

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1591 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014

411

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1592 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014

413

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1593 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014

416

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1594 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014

418

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1595 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014

420

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1596 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014

423

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1597 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

425

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1598 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

427

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1599 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

430

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1600 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

432

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1601 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

434

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1602 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

436

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1603 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014

438

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1604 z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014

440

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2016/1605 z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014

445

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1606 z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

447

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top