EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:242:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 242, 9. septembra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 242

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
9. septembra 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1611 zo 7. júla 2016 o revízii stupnice pre služobné cesty úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie v členských štátoch

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1612 z 8. septembra 2016, ktorým sa poskytuje pomoc na zníženie výroby mlieka

4

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych zvierat

10

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1614 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov formou predĺženia obdobia verejnej intervencie pre sušené odstredené mlieko v roku 2016 a posunutia začiatku obdobia verejnej intervencie pre sušené odstredené mlieko v roku 2017 na skorší dátum a zavádza výnimka z delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238, pokiaľ ide o neprerušené uplatňovanie nariadenia (ES) č. 826/2008 vzhľadom na pomoc na súkromné skladovanie podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 948/2014 a uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 vzhľadom na verejnú intervenciu podľa tohto nariadenia

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1615 z 8. septembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/559, pokiaľ ide o obdobie, počas ktorého sa povoľuje uzatváranie dohôd a prijímanie rozhodnutí o plánovaní výroby v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1616 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o možnú revíziu opatrení dobrovoľnej viazanej podpory v sektore mlieka a mliečnych výrobkov za rok nároku 2017

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1617 z 8. septembra 2016, ktorým sa v súvislosti s rokom nároku 2016 stanovuje výnimka z článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o úroveň platby preddavkov v prípade priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka týkajúcich sa plôch a zvierat a z článku 75 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o priame platby

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1618 z 8. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia príloh I a IV ( 1 )

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1619 z 8. septembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 948/2014, pokiaľ ide o posledný deň na predloženie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka

28

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1620 z 8. septembra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

30

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1621 zo 7. septembra 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 prijíma usmerňovací dokument týkajúci sa oznámenia, ktoré environmentálni overovatelia pôsobiaci v členskom štáte inom ako štát, v ktorom získali akreditáciu alebo licenciu, podávajú akreditačným a licenčným orgánom [oznámené pod číslom C(2016) 5648]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top