Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:228:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 228, 23. augusta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 228

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
23. augusta 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1400 z 10. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce minimálne prvky plánu reorganizácie obchodnej činnosti a minimálny obsah správ o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní plánu ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1401 z 23. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa metodík a zásad vzťahujúcich sa na ocenenie záväzkov vyplývajúcich z derivátov ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1402 z 22. augusta 2016, ktorým sa v prípade troch vyvážajúcich výrobcov odvoláva prijatie záväzku podľa vykonávacieho rozhodnutia 2013/707/EÚ, ktorým sa potvrdzuje prijatie záväzku ponúknutého v súvislosti s antidumpingovým konaním a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky na obdobie uplatňovania konečných opatrení

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1403 z 22. augusta 2016, ktorým sa poddivízie ICES 27 a 28.2 vynímajú v roku 2016 z uplatňovania obdobia zákazu rybolovu

30

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1404 z 22. augusta 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

31

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1405 z 22. augusta 2016, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2016) 5466]  ( 1 )

33

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1406 z 22. augusta 2016 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Poľsku a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1367 [oznámené pod číslom C(2016) 5467]  ( 1 )

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top