EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:215:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 215, 10. augusta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 215

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
10. augusta 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1354 z 5. augusta 2016 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1355 z 9. augusta 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o tiakloprid ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1356 z 9. augusta 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1105/2010, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo na dovoz vysokopevnostnej priadze s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa dovozu vysokopevnostnej priadze z polyesterov s pôvodom v Kórejskej republike a na Taiwane, zmenené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 907/2011

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1357 z 9. augusta 2016, ktorým sa zavádza registrácia dovozov určitých ťažkých dosiek z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

23

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1358 z 9. augusta 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

27

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1359 z 8. augusta 2016, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/270/EÚ, pokiaľ ide o núdzové opatrenia na zabránenie zavlečeniu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) do Únie a ich šíreniu v nej [oznámené pod číslom C(2016) 5038]

29

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1360 z 8. augusta 2016, ktorým sa ukončuje antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu morony striebristej a zubatice zlatočelej s pôvodom v Turecku

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1361 z 9. augusta 2016 o uznaní systému s názvom „International Sustainability & Carbon Certification system“ na preukazovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

33

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1362 z 9. augusta 2016 o uznaní systému s názvom Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED na preukazovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

35

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/561 z 11. apríla 2016, ktorým sa mení príloha IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny ( Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2016 )

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top