EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:208:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 208, 2. augusta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 208

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
2. augusta 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1313 z 1. augusta 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky glyfozát ( 1 )

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1314 z 1. augusta 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1315 z 18. júla 2016 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v asociačnom výbore zriadenom Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o dočasnú zmenu protokolu č. 3 k uvedenej dohode, týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce ako odpoveď v prospech utečencov, ktorí utekajú v dôsledku konfliktu v Sýrii

6

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1316 z 26. júla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/908/EÚ, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady

42

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1317 z 28. júla 2016, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Belgickým kráľovstvom

45

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2016/1318 z 29. júla 2016 o usmerneniach týkajúcich sa podpory budov s takmer nulovou spotrebou energie a najlepších postupov na zabezpečenie toho, aby všetky nové budovy boli do roku 2020 budovami s takmer nulovou spotrebou energie

46

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2016/1319 z 29. júla 2016, ktorým sa mení odporúčanie 2006/576/ES, pokiaľ ide o deoxynivalenol, zearalenón a ochratoxín A v krmive pre spoločenské zvieratá ( 1 )

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top