Help Print this page 

Document L:2016:189:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 189, 14. júla 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 189

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
14. júla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1140 z 8. júla 2016 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1142 z 13. júla 2016, ktorým sa k rybolovným kvótam na rok 2016 pridávajú určité množstvá zadržané v roku 2015 podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1143 z 13. júla 2016, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch ( 1 )

40

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1144 z 13. júla 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

44

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1145 zo 6. júla 2016 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Belgicka – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

46

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1146 z 27. júna 2016 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus), pokiaľ ide o návrh rozhodnutia č. 1/2016 tohto výboru ( 1 )

48

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2016/1147 z 12. júla 2016, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Belgickým kráľovstvom

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top