Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:182:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 182, 7. júla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 182

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
7. júla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1093 zo 6. júla 2016, ktorým sa schvaľuje didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1094 zo 6. júla 2016, ktorým sa schvaľuje granulovaná meď ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1095 zo 6. júla 2016 o povolení dihydrátu octanu zinočnatého, bezvodého chloridu zinočnatého, oxidu zinočnatého, heptahydrátu síranu zinočnatého, monohydrátu síranu zinočnatého, hydrátu zinočnatého chelátu s aminokyselinami, hydrátu zinočnatého chelátu s bielkovinovými hydrolyzátmi, hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom (v tuhej forme) a hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom (v kvapalnej forme) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat a o zmene nariadení (ES) č. 1334/2003, (ES) č. 479/2006, (EÚ) č. 335/2010 a vykonávacích nariadení (EÚ) č. 991/2012 a (EÚ) č. 636/2013 ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1096 zo 6. júla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1251/2008, pokiaľ ide o uvádzanie na trh zásielok určitých druhov rýb určených do členských štátov alebo ich častí, v ktorých platia vnútroštátne opatrenia týkajúce sa alfavírusu lososovitých rýb (SAV) schválené rozhodnutím 2010/221/EÚ ( 1 )

28

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1097 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

37

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1098 zo 4. júla 2016 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o revíziu prílohy III k Dohode o partnerstve AKT – EÚ

39

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1099 z 5. júla 2016 o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane druhej splátky na rok 2016

44

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1100 z 5. júla 2016, ktorým sa mení príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES, pokiaľ ide o štatút Kostariky, Nemecka, Litvy, Namíbie a Španielska podľa rizika BSE [oznámené pod číslom C(2016) 4134]  ( 1 )

47

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1101 z 5. júla 2016, ktorým sa menia prílohy I a II k rozhodnutiu 2004/558/ES, pokiaľ ide o status spolkových krajín Porýnie-Falcko, Sársko a Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold a Münster v Nemecku ako oblastí bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy [oznámené pod číslom C(2016) 4135]  ( 1 )

51

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1102 z 5. júla 2016, ktorým sa schvaľujú vnútroštátne programy na zlepšenie výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzania na trh predložené členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 [oznámené pod číslom C(2016) 4133]

55

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2016/175 z 8. februára 2016 o opatrení, ktoré prijalo Španielsko podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES, pokiaľ ide o zákaz uvádzania určitého typu tlakových čističov na trh ( Ú. v. EÚ L 33, 10.2.2016 )

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top