Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:166:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 166, 24. júna 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 166

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
24. júna 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1017 z 23. júna 2016, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o anorganické amónne soli ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1018 z 23. júna 2016, ktorým sa dvestoštyridsiaty šiestykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

5

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1019 z 23. júna 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1020 z 23. júna 2016 o maximálnej nákupnej cene sušeného odstredeného mlieka pre druhú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/826

9

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/1021 z 8. júna 2016 o zriadení vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi, a o jeho pôsobnosti, zložení a funkčnom období

10

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1022 zo 17. júna 2016, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/401/EÚ o existencii nadmerného deficitu na Cypre

14

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1023 zo 17. júna 2016, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/289/EÚ o existencii nadmerného deficitu v Slovinsku

17

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top