Help Print this page 

Document L:2016:152:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 152, 9. júna 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 152

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
9. júna 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/895 z 8. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1290/2008, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia na prípravok z mikroorganizmov Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/896 z 8. júna 2016 o povolení vínanov železito-sodných ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/897 z 8. júna 2016 o povolení prípravku z Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) ako kŕmnej doplnkovej látky pre nosnice a okrasné ryby (držiteľ povolenia Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) a o zmene nariadení (ES) č. 1444/2006, (EÚ) č. 333/2010 a (EÚ) č. 184/2011, pokiaľ ide o držiteľa povolenia ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/898 z 8. júna 2016 o povolení prípravku z Bacillus licheniformis (ATCC 53757) a jeho proteázy (EC 3.4.21.19) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku a menej významné druhy hydiny vo výkrme a chované na znášku a pre okrasné vtáky (držiteľ povolenia Novus Europe S.A./N.V.) ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/899 z 8. júna 2016 o povolení 6-fytázy produkovanej druhom Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy hydiny a ošípaných (okrem ciciakov) [držiteľ povolenia spoločnosť Danisco (UK) Ltd] ( 1 )

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/900 z 8. júna 2016 o povolení kyseliny benzoovej ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice (držiteľ povolenia spoločnosť DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) ( 1 )

18

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/901 z 8. júna 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

21

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/902 z 30. mája 2016, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu [oznámené pod číslom C(2016) 3127]  ( 1 )

23

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/903 z 8. júna 2016 o dekách na kone impregnovaných permetrínom, ktoré sa používajú na ochranu koní proti dotieravému hmyzu v ich okolí, podľa článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 ( 1 )

43

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/904 z 8. júna 2016 podľa článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o výrobkoch obsahujúcich propán-2-ol, ktoré sa používajú na dezinfekciu rúk ( 1 )

45

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 110/15/COL z 8. apríla 2015, ktorým sa dodatočná pomoc od spoločnosti Innovation Norway v prospech spoločnosti Finnfjord AS vo výške 16 miliónov NOK vyhlasuje za nezlučiteľnú (Nórsko) [2016/905]

47

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 357/15/COL z 23. septembra 2015 o ukončení formálneho vyšetrovacieho konania týkajúceho sa štátnej pomoci v prospech spoločnosti Sandefjord Fotball AS (Nórsko) [2016/906]

59

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top