EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:146:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 146, 3. júna 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 146

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
3. júna 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/879 z 2. júna 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú podrobnosti vyhlásenia o zhode pri uvádzaní chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel naplnených fluórovanými uhľovodíkmi na trh, ako aj jeho overenia nezávislým audítorom ( 1 )

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/880 z 2. júna 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady (EÚ) 2016/881 z 25. mája 2016, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní

8

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2016/882 z 1. júna 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o jazykové požiadavky ( 1 )

22

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2016/883 z 31. mája 2016 o vykonávacích predpisoch o štandardných bezpečnostných opatreniach, stavoch pohotovosti a riadení krízových situácií v Komisii podľa článku 21 rozhodnutia (EÚ, Euratom) 2015/443 o bezpečnosti v Komisii

25

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/884 z 1. júna 2016, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/88/EÚ, ktorým sa dočasne pozastavuje dovoz potravín z Bangladéša, ktoré obsahujú betelové listy (piepor betelový, Piper betle) alebo z nich pozostávajú, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania [oznámené pod číslom C(2016) 3181]  ( 1 )

29

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/799 z 18. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov ( Ú. v. EÚ L 139, 26.5.2016 )

31

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/535 z 5. apríla 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Singapuru v zozname tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup čerstvého mäsa do Európskej únie ( Ú. v. EÚ L 89, 6.4.2016 )

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top