Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:141:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 141, 28. mája 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 141

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
28. mája 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/837 z 21. apríla 2016 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021, Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021, Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom

1

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021

3

 

 

Dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021

11

 

 

Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou

18

 

 

Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom

22

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/838 z 23. mája 2016 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

26

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/839 z 23. mája 2016 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

28

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2016/840 z 27. mája 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

30

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/841 z 27. mája 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/842 z 27. mája 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 167/2008, pokiaľ ide o meno držiteľa povolenia a obchodný názov kokcidiostatika ( 1 )

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/843 z 27. mája 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

49

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2016/844 z 27. mája 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode ( 1 )

51

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/845 z 23. mája 2016 o pozícii, ktorá sa má prijať mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom na základe Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru a zriadenie špecializovaných pracovných skupín a schválenie ich mandátu

66

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ, Euratom) 2016/846 z 24. mája 2016 o vymenovaní sudcov Všeobecného súdu

76

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ, Euratom) 2016/847 z 24. mája 2016 o vymenovaní sudcu Všeobecného súdu

77

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2016/848 z 25. mája 2016, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Dánskym kráľovstvom

78

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/849 z 27. mája 2016 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP

79

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/850 z 27. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

125

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/851 z 26. mája 2016, ktorým sa mení príloha k rozhodnutiu 2009/719/ES, pokiaľ ide o povolenie Chorvátsku prehodnotiť svoj ročný program monitorovania BSE [oznámené pod číslom C(2016) 3097]  ( 1 )

131

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top