EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:137:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 137, 26. mája 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 137

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
26. mája 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/822 z 21. apríla 2016, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 153/2013, pokiaľ ide o časové horizonty pre obdobie likvidácie, ktoré sa majú zohľadňovať pre rôzne triedy finančných nástrojov ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/823 z 25. mája 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 771/2008, ktorým sa stanovujú pravidlá organizácie a postupov odvolacej rady Európskej chemickej agentúry ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/824 z 25. mája 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o obsah a formát opisu fungovania multilaterálnych obchodných systémov a organizovaných obchodných systémov a oznámenia Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi ( 1 )

10

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/825 z 25. mája 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016, ktorým sa uzatvára intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v intervenčnom období končiacom 30. septembrom 2016 a ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na nákup

19

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/827 z 20. mája 2016 o obnove mandátu Európskej skupiny pre etiku vo vede a v nových technológiách

22

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím ( Ú. v. ES L 377, 31.12.1991 ) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 05/zv. 02, s. 10)

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top