Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:132:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 132, 21. mája 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 132

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
21. mája 2016


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní

1

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair

21

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách

58

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/803 zo 7. mája 2015 o podpise v mene Únie a jej členských štátov a o predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa mení Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

79

 

 

Protokol, ktorým sa mení Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

81

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2016/804 zo 17. mája 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť

85

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/805 z 20. mája 2016, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 E, pokiaľ ide o Streptomyces K61 (predtým S. griseoviridis), Candida oleophila, kmeň O, FEN 560 (tiež nazývanú senovka grécka alebo prášok zo semien senovky gréckej), metyl-dekanoát (CAS č. 110-42-9), metyl-oktanoát (CAS č. 111-11-5) a terpenoidnú zmes QRD 460 ( 1 )

95

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/806 z 20. mája 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

97

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/807 z 15. marca 2016 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO) na 40. zasadnutí Výboru pre uľahčenie, 69. zasadnutí Výboru pre ochranu morského prostredia a 96. zasadnutí Výboru pre námornú bezpečnosť, pokiaľ ide o prijatie zmien Dohovoru o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy, prílohy IV k dohovoru MARPOL, predpisov SOLAS II-2/13 a II-2/18, Kódexu pre požiarne bezpečnostné systémy a Kódexu programu rozšírených prehliadok z roku 2011

99

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2016/808 z 18. mája 2016 o vymenovaní veliteľa operácie EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) (ATALANTA/2/2016)

103

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/809 z 20. mája 2016 o oznámení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o želaní zúčastňovať sa na určitých aktoch Únie v oblasti policajnej spolupráce prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktoré nie sú súčasťou schengenského acquis

105

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/810 z 28. apríla 2016 o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2016/10)

107

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/811 z 28. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2016/11)

129

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top