EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:131:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 131, 20. mája 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 131

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 59
20. mája 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/776 z 29. apríla 2016 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávacieho protokolu k tejto dohode

1

 

 

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov

3

 

*

Dohoda vo forme výmeny diplomatických nót s Japonskom v súlade s článkom 15 ods. 3 pododsekom b) dohody o vzájomnom uznávaní s cieľom zmeniť časť B sektorovej prílohy o správnej výrobnej praxi (SVP) pre lieky

34

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/777 z 29. apríla 2016 o rozdelení rybolovných možností v rámci vykonávacieho protokolu k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi

39

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/778 z 2. februára 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ so zreteľom na okolnosti a podmienky, za ktorých sa platba mimoriadnych príspevkov ex post môže čiastočne alebo úplne odložiť, a o kritériách na určenie činností, služieb a operácií so zreteľom na zásadné funkcie a na určenie oblastí obchodnej činnosti a súvisiacich služieb so zreteľom na hlavné oblasti obchodnej činnostiText s významom pre EHP  (1 )

41

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/779 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá týkajúce sa postupov na určenie toho, či tabakový výrobok má charakteristickú arómuText s významom pre EHP  (1 )

48

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/780 z 19. mája 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

55

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/781 z 19. mája 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

61

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/782 z 19. mája 2016, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné licencie podané od 1. do 7. mája 2016 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 891/2009 v sektore cukru a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o tieto licencie

63

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/783 z 12. mája 2016 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 12 02 01)

66

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/784 z 12. mája 2016 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 04 03 01 03)

70

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/785 z 19. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/183/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

73

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/786 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovuje postup na zriadenie a fungovanie nezávislého poradného výboru na pomoc členským štátom a Komisii pri určovaní toho, či tabakové výrobky majú charakteristickú arómu [oznámené pod číslom C(2016) 2921] Text s významom pre EHP  (1 )

79

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/787 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovuje prioritný zoznam prídavných látok obsiahnutých v cigaretách a v tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet podliehajúcich rozšírenej nahlasovacej povinnosti [oznámené pod číslom C(2016) 2923] Text s významom pre EHP  (1 )

88

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top