Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:126:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 126, 14. mája 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 126

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 59
14. mája 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/757 z 3. februára 2016, ktorým sa stanovujú operácie v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych predpisov, ktoré si vyžadujú vloženie informácií do colného informačného systému

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/758 zo 4. februára 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013, pokiaľ ide o úpravu prílohy III k uvedenému nariadeniuText s významom pre EHP  (1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/759 z 28. apríla 2016, ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín, častí tretích krajín a území, z ktorých majú členské štáty povoliť dovoz určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu do Únie, a ktorým sa stanovujú požiadavky na certifikáty, mení nariadenie (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutie 2003/812/ESText s významom pre EHP  (1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/760 z 13. mája 2016 o výnimočných podporných opatreniach v sektoroch vajec a hydinového mäsa v Taliansku

63

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/761 z 13. mája 2016, ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o konečný termín na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, konečný termín na oznámenie zmien jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu a konečný termín pre žiadosti o pridelenie platobných nárokov alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na rok 2016

67

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/762 z 13. mája 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

69

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/763 z 13. mája 2016, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre vládne obstarávanie, pokiaľ ide o návrh rozhodnutia o rozhodcovských konaniach podľa článku XIX ods. 8 revidovanej Dohody o vládnom obstarávaní

71

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/764 z 12. mája 2016, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/789 týkajúce sa opatrení proti zavlečeniu organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Únie a jeho rozšíreniu na jej území [oznámené pod číslom C(2016) 2731]

77

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top