EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:125:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 125, 13. mája 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 125

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
13. mája 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/709 z 26. januára 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce podmienky uplatňovania výnimiek vzhľadom na meny s obmedzeniami týkajúcimi sa dostupnosti likvidných aktív ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/710 z 12. mája 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku uhličitan meďnatý ( 1 )

6

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/711 z 12. mája 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/712 z 12. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/486/SZBP o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine)

11

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/713 z 12. mája 2016, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania

12

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/714 z 11. mája 2016 o predĺžení platnosti opatrenia prijatého Holandskom na sprístupnenie biocídnych výrobkov VectoBacWG a Aqua-K-Othrine na trhu a ich používanie v súlade s článkom 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 [oznámené pod číslom C(2016) 2682]

14

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/715 z 11. mája 2016, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa určitých ovocných plodov s pôvodom v určitých tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Únie a jeho šíreniu v rámci Únie [oznámené pod číslom C(2016) 2684]

16

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/716 z 11. mája 2016, ktorým sa ruší vykonávacie rozhodnutie 2012/733/EÚ, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011, pokiaľ ide o obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie a opätovné zriadenie siete EURES [oznámené pod číslom C(2016) 2772]  ( 1 )

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top