EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:109:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 109, 26. apríla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 109

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
26. apríla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/647 z 25. apríla 2016, ktorým sa dvestoštyridsiaty piatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

23

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/648 z 25. apríla 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/649 z 15. januára 2016 o opatrení SA.24123 (12/C) (ex 11/NN) poskytnutom Holandskom – Údajný predaj pozemkov pod trhovú cenu zo strany samosprávy Leidschendam-Voorburg [oznámené pod číslom C(2016) 85]  ( 1 )

27

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/650 z 25. apríla 2016, ktorým sa stanovujú normy posudzovania bezpečnosti zariadení na vyhotovenie kvalifikovaného podpisu a pečate podľa článku 30 ods. 3 a článku 39 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu ( 1 )

40

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/71 z 26. januára 2016, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 1-metylcyklopropénu, flonikamidu, flutriafolu, kyseliny indolyloctovej, kyseliny indolylmaslovej, petoxamidu, pirimikarbu, protiokonazolu a teflubenzurónu v určitých produktoch alebo na nich ( Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2016 )

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top