Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:103:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 103, 19. apríla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 103

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
19. apríla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. apríla 2016 o podpise Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/591, z 15. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, pokiaľ ide o kvantitatívne obmedzenia pre výkup masla a sušeného odstredeného mlieka

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/592 z 1. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/593 z 5. apríla 2016, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Olive de Nîmes (CHOP)]

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/594 z 18. apríla 2016, ktorým sa stanovuje vzor štruktúrovaného prieskumu o konečných príjemcoch potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci operačných programov Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/595 z 18. apríla 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

22

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/596 z 18. apríla 2016, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu

24

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/597 z 18. apríla 2016, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

29

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/598 zo 14. apríla 2016, ktorým sa povoľuje rozšírenie použitia lipidového extraktu z pancierovky antarktickej (Euphausia superba) ako novej zložky potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

34

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/599 z 15. apríla 2016 o súlade niektorých cieľov zahrnutých do revidovaných národných plánov alebo plánov funkčných blokov vzdušného priestoru predložených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostnými cieľmi pre celú Úniu na druhé referenčné obdobie [oznámené pod číslom C(2016) 2140]  ( 1 )

37

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/600 z 15. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/453/ES, pokiaľ ide o štatút Rumunska podľa rizika BSE [oznámené pod číslom C(2016) 2186]  ( 1 )

41

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/601 z 15. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2016) 2187]  ( 1 )

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top